Posted on

Szkoda całkowita — najważniejsze informacje

Każdy, kto choć raz podpisywał umowę z ubezpieczycielem, na pewno natknął się na pojęcie szkody całkowitej. Jest to szczególna sytuacja, w której np. po wypadku koszt naprawy samochodu byłby tak duży, że nie byłoby to opłacalne. Sprawdź, kiedy może być orzeczona szkoda całkowita oraz co powinieneś o niej wiedzieć. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.

Kiedy szkoda całkowita może być orzeczona w ramach OC?

Ubezpieczyciel może stwierdzić szkodę całkowitą, kiedy pojazd uległ zniszczeniu, a koszty jego naprawy przewyższają jego wartość na dzień, kiedy miałaby ona zostać zlikwidowana. Szkoda całkowita może być orzeczona zarówno w ramach obowiązkowego OC, jak i dobrowolnego AC. 

Po zapoznaniu się ze sprawą pracownik ubezpieczyciela może uznać, że naprawa pojazdu jest nieopłacalna. Jeżeli jej koszty będą przewyższać wartość auta sprzed pojawienia się szkody, ubezpieczyciel ogłosi szkodę całkowitą. Osoby, które poza obowiązkowym OC opłacają także AC, muszą wiedzieć, że próg opłacalność  naprawy w tym wypadku szacuje się zazwyczaj na 70%. 

W jakich sytuacjach ubezpieczyciel może ogłosić szkodę całkowitą?

Jeżeli Twoje auto uległo wypadkowi i w jego wyniku zostało całkowicie zniszczone, koniecznie zgłoś to do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym opłacasz obowiązkowe OC. Prawo polskie jasno określa, że ubezpieczyciel może przywrócić stan samochodu sprzed wypadku lub wypłacić jego właścicielowi odszkodowanie.Aby wybrać najlepsze rozwiązanie, firma ubezpieczeniowa oblicza dokładnie koszty naprawy. Jeżeli przekroczą one próg 100%, wówczas ogłoszona jest szkoda całkowita z OC. W tym wypadku właściciel otrzymuje zadośćuczynienie, którego wysokość to różnica pomiędzy wartością pojazdu w momencie wypadku a wartością wraku pojazdu, który został po zdarzeniu. Skąd towarzystwa ubezpieczeniowe wiedzą, jaki będzie koszt naprawy danego modelu samochodu? Otóż bazują na specjalnych katalogach, dzięki którym są w stanie wyliczyć i wycenić naprawę określonego auta po wystąpieniu szkody.